Ely_rd_gader_gejasi_333333

İLİN ƏN YAXŞI GECƏLƏRİ

İLİN ƏN YAXŞI GECƏLƏRİ   Ən yaxşı fürsət ilin bəzi günləridir. Mübarək ramazan ayı da bu qəbildəndir. Ramazan ayı arasında isə Qədr gecəsidir.   Qədr gecəsi bu üç gecənin (ramazan ...
Ely_rd_gader_gejasi_222222

QƏDR GECƏSİ İTRƏT VƏ VİLAYƏT GECƏSİ

QƏDR GECƏSİ İTRƏT VƏ VİLAYƏT GECƏSİ   “Qədr gecəsi (savab baxımından) min aydan daha xeyirlidir!” Bir gecə min otuz gündən, min aydan daha mühümdür. Nə üçün bir gecəyə bu qədər ...
1×05 info

Qədər gecələrinin əməlləri

👉  Yüklə
Elyürd gader gejasi 187

QƏDR GECƏSİNİN MÜQƏDDİMƏSİ

QƏDR GECƏSİNİN MÜQƏDDİMƏSİ   Rəcəb və şəban ayı ramazan ayının müqəddiməsidir. Bütün bunlar hamısı isə Qədr gecəsinin müqəddiməsidir. Nə qədər yaxşı olar ki, bizim əziz gənclərimiz və xalqımız öz könüllərini ...