Untitled

“Ghadir Khumm” səmavi bayrami infoqrafiya

👉Download Ghadir Khum infoqrafik
77

Bu gün Qədir Xum bayramıdır

Qədir Xümm hadisəsi hicrətin 10-cu ili zilhiccə ayının 18-də (miladi 632-ci ilin mart ayı) Məkkə ilə Mədinə arasında yerləşən Qədir-Xümm (əslində Ğədir əl-Xümm) vahəsində baş vermiş məşhur hadisənin adıdır. Rəvayətlərə ...