imam sadeq shahadat

İMAM CƏFƏR (əleyhİs salam)

İMAM CƏFƏR (əleyhİssalam) Ləqəbləri: Sadiq, Tahir, Qaim, Kafil, Münci, Sabir, Müsəddiq, Mühəqqiq, Kaşifül-həqaiq. Künyəsi: Əbu Əbdillah. Atası: Muhəmməd Baqir (əleyhissalam). Anası: Qasim ibni Muhəmməd ibni Əbu Bəkrin qızı Fatimə (künyəsi ...
imam sadeq shahadat

İMAM CƏFƏR Sadiq (əleyhİssalam)

Bu gün İmam Cəfər Sadiq(ə)-ın şəhadət günüdür   Altıncı İmamın adı Cəfər, künyəsi Əbu-Abdullah, ləqəbi Sadiq, atası İmam Baqir (ə), anası isə Ümmü-Fərvə olmuşdur. İmam Sadiq (əleyhissəlam) hicrətin səksən üçüncü ...