Hüsəyni həyat tərzi

Dünyanın şirin yuxusu

“Bilin ki, bu dünya həyatı yalnız oyun, əyləncə, bəzənmək, bir-birinizə öyünmək və mal-dövlət və övladda bir-birinizi üstələmək(dən ibarət)dir.” (“Hədid” surəsi, ayə 20)   ...

Posts navigation