_

Bu gün Həzrət Əlinin (ə) mövludunun ildönümüdür

Rəcəb ayının 13-ü Əmirəlmöminin Əli ibn Əbu Talibin (ə) doğum günü hamınıza mübarək olsun

Rəcəb ayının 13-ü Əmirəlmöminin Əli ibn Əbu Talibin (ə)

doğum günü hamınıza mübarək olsun