_

Rəcəb

Bismi allah əl-Rahman əl-Rahim Rəcəb ayının 13-ü Əmirəlmöminin Əli ibn Əbu Talibin (ə) doğum günü hamınıza mübarək olsun

Bismi allah əl-Rahman əl-Rahim

Rəcəb ayının 13-ü Əmirəlmöminin Əli ibn Əbu Talibin (ə)

doğum günü hamınıza mübarək olsun

کلیدواژه : Azərbaycanelyurdəlirəcəb