_

Səfəvilər zamınında İranın tarixi məkanları 5

Qəzvin şəhərinin tarixi abidələri Səfəvilərə aid olan bağlar (Səadətabad bağı, Qəzvin mədəniyyət bağı, Səfəvilərin hökümət binası və Şah Təhmasibin imarəti) Səfəvilər və Qacar zamanında inşa olunmuşdur. Adını qeyd etdiyimiz tarixi abidələr Qəzvin şəhərinin Hilali-əhmər, Peyğəmbəriyyə, Səbz meydan və Sepəh prospektlərinin arasında yerləşir

Qəzvin şəhərinin tarixi abidələri

Səfəvilərə aid olan bağlar (Səadətabad bağı, Qəzvin mədəniyyət bağı, Səfəvilərin hökümət binası və Şah Təhmasibin imarəti) Səfəvilər və Qacar zamanında inşa olunmuşdur. Adını qeyd etdiyimiz tarixi abidələr Qəzvin şəhərinin Hilali-əhmər, Peyğəmbəriyyə, Səbz meydan və Sepəh prospektlərinin arasında yerləşir

کلیدواژه : AzərbaycanİranTarix