_

İMAM CƏFƏR (əleyhİs salam)

İMAM CƏFƏR (əleyhİssalam) Ləqəbləri: Sadiq, Tahir, Qaim, Kafil, Münci, Sabir, Müsəddiq, Mühəqqiq, Kaşifül-həqaiq. Künyəsi: Əbu Əbdillah. Atası: Muhəmməd Baqir (əleyhissalam). Anası: Qasim ibni Muhəmməd ibni Əbu Bəkrin qızı Fatimə (künyəsi Ümmü Fərvə). Doğulduğu gün: 17 Rəbiül-əvvəl. Doğulduğu yer: Mədineyi-Münəvvərə. Doğulduğu il: 83-cü hicri ili. Şəhid olduğu gün: 25 şəvval. Şəhid olduğu il:148-ci hicri ili. Ömrü: […]

İMAM CƏFƏR (əleyhİssalam)

Ləqəbləri: Sadiq, Tahir, Qaim, Kafil, Münci, Sabir, Müsəddiq, Mühəqqiq, Kaşifül-həqaiq.

Künyəsi: Əbu Əbdillah.

Atası: Muhəmməd Baqir (əleyhissalam).

Anası: Qasim ibni Muhəmməd ibni Əbu Bəkrin qızı Fatimə (künyəsi Ümmü Fərvə).

Doğulduğu gün: 17 Rəbiül-əvvəl.

Doğulduğu yer: Mədineyi-Münəvvərə.

Doğulduğu il: 83-cü hicri ili.

Şəhid olduğu gün: 25 şəvval.

Şəhid olduğu il:148-ci hicri ili.

Ömrü: 65 il.

Şəhadətinin səbəbi: Mənsur Dəvaniqi o Həzrəti zəhərləmişdir.

Dəfn olunduğu yer: “Bəqi” qəbiristanlığı.

Övladlarının sayı: 10 (7 oğlan, 3 qız)

Oğlanları:

  1. İsmail.
  2. Əbdüllahi Əftəh.
  3. Musayi Kazim (əleyhissalam).
  4. İshaq.
  5. Muhəmməd Dibac.
  6. Əbbas.
  7. Əli.

Qızları:

  1. Fatimə.
  2. Əsma.
  3. Ümmü-Fərvə.

Üzüyündəki yazı: “Əllahu Xaliqu kulli şəyin” (Allah hər bir şeyin xaliqidir).