_

İMAM RZA (Ə)in HƏYATI

(video və ses: Mərhum ustad Səlim Sûəzzinzadə) Ləqəbləri: Riza, Siracüllah, Nurul-huda, Qürrəti əynil-möminin, Məkidətül-mülhidin, Küfvül-mülk, Kafil-xəlq, Fazil, Sabir, Vəfiyy, Siddiq, Zəkiyy. Künyəsi: Əbül-Həsən. Atası: Musayi Kazim (əleyhissalam). Anası: Nəcmə (künyələri: Ümmül-Bənin, Xizran, Şədra, Ərvah, Səkinə). Doğulduğu gün:11 Zilqədə. Doğulduğu yer: Mədineyi-Münəvvərə. Doğulduğu il:148-ci hicri ili. Şəhid olduğu gün: 28 Səfər. Şəhid olduğu il: 203-cü hicri […]

(video və ses: Mərhum ustad Səlim Sûəzzinzadə)

Ləqəbləri: Riza, Siracüllah, Nurul-huda, Qürrəti əynil-möminin, Məkidətül-mülhidin, Küfvül-mülk, Kafil-xəlq, Fazil, Sabir, Vəfiyy, Siddiq, Zəkiyy.

Künyəsi: Əbül-Həsən.

Atası: Musayi Kazim (əleyhissalam).

Anası: Nəcmə (künyələri: Ümmül-Bənin, Xizran, Şədra, Ərvah, Səkinə).

Doğulduğu gün:11 Zilqədə.

Doğulduğu yer: Mədineyi-Münəvvərə.

Doğulduğu il:148-ci hicri ili.

Şəhid olduğu gün: 28 Səfər.

Şəhid olduğu il: 203-cü hicri ili.

Ömrü: 55 il.

 

Şəhadət səbəbi: O Həzrəti Abbasi xəlifələrindən olan Məmun zəhərləmişdir.

Dəfn olunduğu yer: Müqəddəs Məşhəd şəhəri.

Övladlarının sayı: 6 (5 oğlan, 1 qız)

Oğlanları:

  1. Məhəmməd.
  2. Qane.
  3. Həsən.
  4. Cəfər.
  5. Hüseyn.

Qızı: Ayişə.

Üzüyünün yazısı: “Maşaəllahu la qüvvətə illa billah” (Hər nə Allah istəsə; Allahdan başqa heç bir qüvvə və qüdrət yoxdur).