_

Qənaət, sağlamlığı qoruyur

Başı göylərə ucalan kreditlərindən şikayətlənib deyirdi: – Borclarımı ödəmək üçün o qədər işləmişəm ki, neçə il qocaldığımı hiss edirəm. Dedim: Bəs, sən borcu ehtiyaclarını ödəmək üçün götürməmisən? Dedi: Düzünü soruşsan yox! İstəyirdim ki, başqalarından geri qalmayım. Dedim: Doğrudan da İmam Hüseyn (ə) gözəl buyurub: “Qənaət, bədənin sağlam qalmasına səbəb olur”. 

Başı göylərə ucalan kreditlərindən şikayətlənib deyirdi: – Borclarımı ödəmək üçün o qədər işləmişəm ki, neçə il qocaldığımı hiss edirəm.

Dedim: Bəs, sən borcu ehtiyaclarını ödəmək üçün götürməmisən?

Dedi: Düzünü soruşsan yox! İstəyirdim ki, başqalarından geri qalmayım.

Dedim: Doğrudan da İmam Hüseyn (ə) gözəl buyurub: “Qənaət, bədənin sağlam qalmasına səbəb olur”.