_

hikmətlər

İmam Əli (ə):“Varlıların Allah yanında olan savabı əldə etmək üçün yoxsullara qarşı təvazökar olmaları necə də gözəldir. Ondan gözəl isə yoxsulların Allaha arxalanaraq varlılara etinasızlıqları və əyilməmələridir”. (“Nəhcül-Bəlağə”, hilmət 398)

İmam Əli (ə):“Varlıların Allah yanında olan savabı əldə etmək üçün yoxsullara qarşı təvazökar olmaları necə də gözəldir. Ondan gözəl isə yoxsulların Allaha arxalanaraq varlılara etinasızlıqları və əyilməmələridir”.

(“Nəhcül-Bəlağə”, hilmət 398)