_

Hədis Ramazan8

İmam Sadiq(ə): «Allah-taala buyurur: Oruc Mənim üçündür və onun mükafatını Özüm verəcəyəm.» Mizanul – hikmət (xülasəsi) 2-ci cild, hədis 3722 əl-Kafi, c.4, səh. 63 , hədis6

İmam Sadiq(ə): «Allah-taala buyurur: Oruc Mənim üçündür və onun mükafatını Özüm verəcəyəm.»

Mizanul – hikmət (xülasəsi) 2-ci cild, hədis 3722
əl-Kafi, c.4, səh. 63 , hədis6

کلیدواژه : HədisislamMüsəlmanramazan