_

Hədis Ramazan13

Allahın Peyğəmbəri (s): «Kim könüllü olaraq bir gün oruc tutsa, əgər ona yer üzü qədər qızıl da verilsə öz mükafatını tam şəkildə almamış olar və yalnız hesab günü mükafatını bütünlüklə alar.»   Mizanul – hikmət (xülasəsi) 2-ci cild, hədis 3727 Məani-Əxbar, səh. 409, hədis91

Allahın Peyğəmbəri (s): «Kim könüllü olaraq bir gün oruc tutsa,

əgər ona yer üzü qədər qızıl da verilsə öz mükafatını tam şəkildə

almamış olar və yalnız hesab günü mükafatını bütünlüklə alar.»

 

Mizanul – hikmət (xülasəsi) 2-ci cild, hədis 3727
Məani-Əxbar, səh. 409, hədis91

کلیدواژه : HədisislamMüsəlmanramazan