_

Hədis Ramazan 1

Allahın Peyğəmbəri (s): «Hər şeyin zəkatı var, bədənin zəkatı da orucdur.» Mizanul – hikmət (xülasəsi) 2-ci cild Hədis3715 Fəzailuş-Şəhrus-Səlasəti, c.75, səh.57

Allahın Peyğəmbəri (s): «Hər şeyin zəkatı var, bədənin zəkatı da orucdur.»

Mizanul – hikmət (xülasəsi) 2-ci cild Hədis3715

Fəzailuş-Şəhrus-Səlasəti, c.75, səh.57