_

Səfəvilər zamınında İranın tarixi məkanları 1

Culfa şəhərinin tarixi abidələri Elxanilər zamanında Şüeyb Dozala aid olan İmamzadələr Səfəvilərə aiddir və həmçinin Culfa şəhərində yerləşən Siyəhrud adlı məkanda Dozal kəndi yerləşir. Bu tarixi abidə Şəmsi tarixi ilə 1362-ci ilin Aban ayının 22-si 1654 nömrəli sənədlə İranın milli tarixi abidəsi kimi qeydə alınmışdır. Siyəhrud İbrahim Hadi hamamı Səfəvilər zamanından Qacar zamanının əvvəllərinə aid […]

Culfa şəhərinin tarixi abidələri

  • Elxanilər zamanında Şüeyb Dozala aid olan İmamzadələr Səfəvilərə aiddir və həmçinin Culfa şəhərində yerləşən Siyəhrud adlı məkanda Dozal kəndi yerləşir. Bu tarixi abidə Şəmsi tarixi ilə 1362-ci ilin Aban ayının 22-si 1654 nömrəli sənədlə İranın milli tarixi abidəsi kimi qeydə alınmışdır.
  • Siyəhrud İbrahim Hadi hamamı Səfəvilər zamanından Qacar zamanının əvvəllərinə aid olunur və Culfa şəhərinin Siyəhrud məntəqəsinin Siyəhrud qəsəbəsində yerləşir. Bu tarixi abidə Şəmsi təqvimi ilə 1385-ci ilin İsfənd ayının 28-i 18898 nömrəli sənədlə İranın milli tarixi abidəsi kimi qeydə alınmışdır.
  • Xacə Nəzər karvansarayı Səfəvilər zamanına aiddir və Culfa şəhərində yerləşən İrs çayı və Ziyaul-mulk körpüsünün kənarında yerləşir. Bu tarixi abidə Şəmsi tarixi ilə 1381-ci ilin, İsfənd ayının 17-i, 7744 nömrəli sənədlə İranın milli tarixi abidəsi kimi qeydə alınmışdır.

کلیدواژه : AzərbaycanİranTarix