Səfəvilər bağı-Qəzvin

Səfəvilər zamınında İranın tarixi məkanları 5

Qəzvin şəhərinin tarixi abidələri Səfəvilərə aid olan bağlar (Səadətabad bağı, Qəzvin mədəniyyət bağı, Səfəvilərin hökümət binası və Şah Təhmasibin imarəti) Səfəvilər və Qacar zamanında inşa olunmuşdur. Adını qeyd etdiyimiz tarixi ...
Şeyx Səfiyud-din Ərdəbilinin qəbri- Ərdəbil

Səfəvilər zamınında İranın tarixi məkanları 4

Ərdəbil şəhərinin tarixi abidələri   Sədrud-din İmamzadəsi Səfəvilər zamanında tikilmişdir və Ərdəbil şəhəri, Ərdəbil Meşkin magistral yolunda yerləşir. Bu tarixi abidə Şəmsi tarixi ilə 1381-ci ilin, Dey ayının 10-u, 6688 ...
Aliqapı qəsri-İsfahan-İran

Səfəvilər zamınında İranın tarixi məkanları 3

İsfahan şəhərinin tarixi abidələri Qeysəriyyə bazarı İsfahanın tarixi bazarlarındandır və xalça satışı ilə məhşurlaşmışdır. Qeysəriyyəyə giriş bu bazardandır. Bu bazar Sultani adı ilə də məhşurdur və Səfəvilər zamanının ən böyük ...
Şah Hüseyn Vəli məqbərəsi-Təbriz

Səfəvilər zamınında İranın tarixi məkanları 2

Təbriz şəhərinin tarixi abidələri Xacə Əli Siyahpuş məqbərəsi Səfəvilər və Qacar zamanına aid olunur. Təbrizin Münəccim xiyabanının, Əli Siyahpuş küçəsində yerləşir. Bu tarixi abidə Şəmsi tarixi ilə 1377-ci ilin, Tir ...
Siyəhrud İbrahim Hadi hamamı-Culfa

Səfəvilər zamınında İranın tarixi məkanları 1

Culfa şəhərinin tarixi abidələri Elxanilər zamanında Şüeyb Dozala aid olan İmamzadələr Səfəvilərə aiddir və həmçinin Culfa şəhərində yerləşən Siyəhrud adlı məkanda Dozal kəndi yerləşir. Bu tarixi abidə Şəmsi tarixi ilə ...