Fındıqlı meşəsi 2

İranın tarixi məkanları 7

  Fındıqlı meşəsi Funduqlu meşəsi Ərdəbil və Nəmin şəhərlərinin 10-cu kilometrliyində yerləşir. Funduqlu meşəsinin bir qismi Gilan məntəqəsində yerləşir. Funduqlu məntəqəsi Nəmin şəhərinə yaxın olduğundan və özünə məxsus gəzməli yerlərinə ...
Şurabil gölü

İranın tarixi məkanları 6

Şurabil gölü Şurabil gölü Ərdəbil şəhərində yerləşir. Bu göl Muhəqqiq Ərdəbili, Həkimlik elmləri və Peyame Nur universitetlərinin yaxınlığında yerləşir.Bu göl Ərdəbil şəhərinin ən çox diqqət çəkən mənzərələrindən biridir. Tarixçilər bu ...
Urmiya gölü-Urmiya

İranın tarixi məkanları5

  Urmiya gölü İranın şimal qərbində yerləşən gölün adıdır. İran ölkəsinin xəritəsinə əsasən bu göl qərbi və şərqi Azərbaycan arasında yerləşir. 2015-ci ilin hesablamalarına əsasən bu gölün məsafəsi altı min ...
Şəms Təbrizinin məqbərəsi

İranın tarixi məkanları4

Şəms Təbrizinin məqbərəsi Qərbi Azərbaycan vilayətinin Xoy şəhərində yerləşən gəzməli və ziyarət yerlərindəndir ki, Şəms Təbrizi orada dəfn olunmuşdur. Bu tarixi abidə Şəmsi tarixi ilə 1310-ci ilində, 169 nömrəli sənədlə ...
Mərəndin Cümə məscidi 1

İranın tarixi məkanları3

  Mərəndin Cümə məscidi Bu məscid Mərənd şəhərinin mərkəzində yerləşir. Bu məscidin mehrabında yazılan tarixə əsasən, məscid Hicri qəməri tarixi ilə 731-ci ildə Əbu Səid Bəhadurxanın padşahlıq zamanında tikilmişdir. Məscidin ...
Asyabexərabə

İranın tarixi məkanları 2

Asyabexərabə Asyabexərabə (Xarab olmuş dəyirman) tarixi abidəsi Şərqi Azərbaycanın gəzməli və görməli yerlərindən biridir. Bu tarixi abidə Culfa şəhərində və İran İslam respublikası ilə Azərbaycan respublikasının arasında olan gömrüyün yaxınlığında ...
Mərağə rəsədxanası

İranın tarixi məkanları 1

  Mərağə rəsədxanası Mərağə şəhərinin rəsədxanası, bu rəsədxana Həlakuxanın zamanında Xacə Nəsir Tusinin nəzarəti altında Mərağə şəhərinin qərbində yerləşən bir dağın üstündə tikilmişdir, Talibxan və Hacikürd kəndlərinin yaxınlığında yerləşir. Rəsədxanadan ...