pic-ramadan-93-Amazing-ir-1.jpeg-05-13-2017

Orucun mə`nası

Orucun mə`nası   «Sovm» (oruc) sözünün lüğət və terminoloji mə`nası nədir? «Soum» (oruc) lüğətdə hər bir şeydən çəkinmək mə`nasındadır. Amma fiqh terminologiyasında «Allah əmrini yerinə yetirmək məqsədi ilə sübh azanından ...
Blue_moon_at_Ramadan

«Ramazan»ın mə`nası nədir?»

«Ramazan»ın mə`nası «Ramazan», «rəmz» kökündən olub, qızmar isti və günəşin daşa və quma saçması mə`nasındadır. Ramazan ayı aclıq, susuzluq və çətinliklər qarşısında dözüm ayı olduğu üçün bu adı almışdır. Bu ...
receb

Rəcəb

Bismi allah əl-Rahman əl-Rahim Rəcəb ayının 13-ü Əmirəlmöminin Əli ibn Əbu Talibin (ə) doğum günü hamınıza mübarək olsun
1 13 14 15