13

KƏRBƏLA ƏLƏMDARI

"Qəməri Bəni-Haşim" "Qəməri Bəni-Haşim" ləqəbi ilə tanınmış Həzrət Əbülfəzl ibn Əli (ə) hicrətin 26-cı ili, şəban ayının 4-də dünyaya gəlmişdir. İslam aləmində Həzrət Əbülfəzl (ə) Qəməri-Bəni-Haşim (yəni Haşim Nəslinin Ayı) ...
121

Şəhadətin Fəlsəfəsi (3)

Nə üçün Hüseyn (ə) unudulmur? Yezidin hökuməti peyğəmbər ailəsindən olan fəzilətli insanları, xüsusilə də islamın böyük rəhbəri və peyğəmbərin sevimli nəvəsi imam Hüseyni qətlə yetirməklə öz həqiqi simasını, mənfur mahiyyətini ...
2230222222222222

Əzadarlıq

Həzrət Peyğəmbər(s): "Hüseynin müsibətində ağlayan gözlərdən başqa bütün gözlər Qiyamət günü ağlayacaqdır"   Əhli-Beyt(ə) davamçılarının əsas xüsusiyyətlərindən biri İmam Hüseynə(ə) hər il təziyə saxlamaqdır. 14 əsrdir ki, müsəlmanlar eyni hadisəni ...
6

AŞURA İBRƏTLƏRİ (6)

Haqq və batil cəbhələrinin xüsusi insanları Xüsusi insanlar təbii ki, iki cəbhədədirlər: haqq cəbhəsinin xüsusi insanlar qrupu və batil cəbhəsinin xüsusi insanlar qrupu. Bəziləri fikir, elm və bilgi adamıdırlar və ...
121

Şəhadətin Fəlsəfəsi (2)

Nə üçün Hüseyn (ə) unudulmur? Həmin şəraitlə eyni zamanda Əbu Süfyanın övladlarından olan Müaviyə islam hökumətinə nüfuz edərək islam məmləkətinin ən strateji bölgələrindən biri olan Şama hakim təyin edildi. Oradan ...
121

Şəhadətin Fəlsəfəsi (1)

Nə üçün Hüseyn (ə) unudulmur? Bəşəriyyət tarixinin ən şanlı qəhrəmannaməsinə çevrilən İmam Hüseyn (ə)-ın həyat tarixinin əhəmiyyəti təkcə hər il milyonlarla insanın hisslər dalğasını təlatümə gətirməsində, bütün mərasimlərdən daha artıq ...
5

AŞURA İBRƏTLƏRİ (5)

Xüsusi və adi insanların tərifi Mən ölkədə ixtisas, nəzəriyyə və fikir sahiblərinin izah verməsi və mövzunu davam etdirməsindən ötrü bəzi məqamları qısa şəkildə deyirəm: Baxın, mənim əzizlərim! Bəşər toplumuna baxsanız, ...
444

AŞURA İBRƏTLƏRİ (4)

Kərbəla faciəsinə nə səbəb oldu? Sözü gedən qrup İmam Hüseyni (ə) qiyamçı kimi tanıtdırmaqda uğur qazandı. Zalım hökumətin ürəyi nə istəyir deyir. Bəs xalq nə üçün inanmalıdır, xalq nə üçün ...
5+5662

AŞURA İBRƏTLƏRİ (3)

Tarixdən ibrət almaq Ölkənin indiki vəziyyətində cihadın olmasından nigaran deyiləm, bunu bilin. Lakin Quranda aydın bir məqam bizi düşündürür. Quran bizə deyir ki, baxın və tarixdən dərs alın. Bəziləri fəlsəfəbazlıq ...
333333

AŞURA İBRƏTLƏRİ (2)

Düşüncə cihadı Cihadların biri də düşüncə cihadıdır. Düşmənin bizi qafil edib düşüncəmizi yayındırması və səhvə düçar etməsi mümkündür. Xalqın fikrinin aydınlığı yolunda çalışan, yayınmanın qarşısını alan və yanlış qavramaya mane ...
1 2 3 4