- elyurd - http://elyurd.com -

Cənnəti Kərbəlanı

Allah Arzusunda olanlarla bahəm bizlərədə Cənnəti Kərbəlanı görməyi qismət Etsin Amin İn Şa Allah

Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum