DiniSəfərSəfərvideo və səs

İMAM RZA (Ə)in HƏYATI

0

(video və ses: Mərhum ustad Səlim Sûəzzinzadə)

Ləqəbləri: Riza, Siracüllah, Nurul-huda, Qürrəti əynil-möminin, Məkidətül-mülhidin, Küfvül-mülk, Kafil-xəlq, Fazil, Sabir, Vəfiyy, Siddiq, Zəkiyy.

Künyəsi: Əbül-Həsən.

Atası: Musayi Kazim (əleyhissalam).

Anası: Nəcmə (künyələri: Ümmül-Bənin, Xizran, Şədra, Ərvah, Səkinə).

Doğulduğu gün:11 Zilqədə.

Doğulduğu yer: Mədineyi-Münəvvərə.

Doğulduğu il:148-ci hicri ili.

Şəhid olduğu gün: 28 Səfər.

Şəhid olduğu il: 203-cü hicri ili.

Ömrü: 55 il.

Şəhadət səbəbi: O Həzrəti Abbasi xəlifələrindən olan Məmun zəhərləmişdir.

Dəfn olunduğu yer: Müqəddəs Məşhəd şəhəri.

Övladlarının sayı: 6 (5 oğlan, 1 qız)

Oğlanları:

  1. Məhəmməd.

  2. Qane.

  3. Həsən.

  4. Cəfər.

  5. Hüseyn.

Qızı: Ayişə.

Üzüyünün yazısı: “Maşaəllahu la qüvvətə illa billah” (Hər nə Allah istəsə; Allahdan başqa heç bir qüvvə və qüdrət yoxdur).

28 Səfər: İslam dünyasının ən hüzünlu günü

Previous article

Salam olsun Sənə, ey Allahın Elçisi!

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Dini